ติดต่อเรา

โรงงานผลิตระยอง

ที่อยู่ 324 หมู่ 8 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ +66 (0) 38 636 125-32
โทรสาร +66 (0) 38 636 099
อีเมล - technical@poscothainox.com
- career@poscothainox.com
- rycommunications@poscothainox.com
เว็บไซต์ http://www.poscothainox.com

 

ติดต่อ

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง พร้อมระบุคำถามหรือรายละเอียดข้อมูลที่ท่านต้องการรับทราบ
โพสโค-ไทยน๊อคซ์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ

ชื่อ : *
บริษัท : *
ธุรกิจ :
ประเทศ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์: *
เรื่อง : *
ถึง :
ข้อความ : *
   
 
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องก่อนส่ง

 

สถานที่

Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2014 POSCO-Thainox Public Company Limited. All rights reserved.
Recommend web browser: IE9+, Firefox, Chrome, Safari