องค์กร

เหตุการณ์สำคัญ

เส้นทางแห่งความสำเร็จที่ผ่านมา และการก้าวไปสู่อีกบทใหม่แห่งความสำเร็จของโพสโค-ไทยน๊อคซ์

2556

 • จัดตั้งศูนย์บริการโพสโค-ทีเอสพีซีขึ้น ณ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตหลักของประเทศ ที่นิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี สนับสนุนโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพให้แก่อุตสาหกรรมในพื้นที่และบริษัท

2554

 • โพสโค จากสาธารณรัฐเกาหลี หนึ่งในผู้ผลิตเหล็กและสเตนเลสชั้นนำที่มีศักยภาพแข่งขันสูงสุด แห่งหนึ่งของโลก ได้บรรลุการครอบงำกิจการของไทยน๊อคซ์ และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กันยายน

2551

 • เริ่มดำเนินการเครื่องรีดเย็นเซนด์ซิเมียร์ หน่วยที่ 3

2550

 • บรรลุการผลิตครบ 1,500,000 ตัน
 • ติดตั้งเครื่องรีดเย็นเซนด์ซิเมียร์ หน่วยที่ 3
 • ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการทดสอบ OES Hardness และ Tensile-ISO/IEC 17025 : 2005
 • ลงนามในข้อตกลงการจัดจำหน่ายร่วมกับบริษัทโพสโค เกาหลี ให้เป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบและเป็นตัวแทนจำหน่ายนอกประเทศไทย

2549

 • เริ่มโครงการขยายกำลังผลิตระยะที่ 3 สู่ 300,000 ตันต่อปี และติดตั้งเครื่องรีดเย็นเซนด์ซิเมียร์ หน่วยที่ 3
 • ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการทดสอบ Hardness และ Tensile-ISO/IEC 17025 : 1999 และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004

2548

 • ติดตั้งเตาอบ Batch Annealing Furnace สำหรับการผลิตสเตนเลสชนิดเฟอร์ริติก

2547

 • บรรลุการผลิตครบ 1,000,000 ตัน
 • ปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ OES-ISO/IEC 17025 : 1999

2546

 • จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาไทยน๊อคซ์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสเตนเลส
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2000 จาก BVQI

2545

 • เปิดสายการผลิตอบอ่อนและขจัดออกไซด์สำหรับวัตถุดิบ
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 1999

2544

 • ขยายกำลังการผลิตเพิ่มในระยะที่ 2 สู่ 200,000 ตันต่อปี โดยเพิ่มสายการผลิตอบอ่อนและขจัดออกไซด์สำหรับวัตถุดิบ (APR) เครื่องปรับความเรียบผิวหน้าเหล็กหน่วยที่ 2 และเครื่องปรับระดับความตึงผิว

2543

 • บรรลุการผลิตครบ 500,000 ตัน
 • บรรลุการขยายกำลังการผลิตระยะที่ 2 160,000 ตันต่อปี
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 1996 จาก BVQI

2542

 • เปิดสายการผลิตสเตนเลสชนิดผิวเงา (BA) ในส่วนขยายระยะที่ 2
 • ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 จาก BVQI

2541

 • ติดตั้งกระบวนการอบอ่อนสำหรับสเตนเลสผิวมันเงา

2540

 • ติดตั้งเครื่องรีดเย็นเซนด์ซิเมียร์หน่วยที่ 2 ในเดือนเมษายน

2539

 • ขยายกำลังการผลิตจาก 60,000 ตันต่อปี สู่ 160,000 ตันต่อปี โดยเพิ่มเป็นขั้นๆ

2537

 • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงงาน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม

2536

 • การก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จ พร้อมเริ่มผลิตสเตนเลสชุดแรกในเดือนพฤศจิกายนด้วยกำลังการผลิต 60,000 ตันต่อปี

2533

 • จัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม

 

Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2014 POSCO-Thainox Public Company Limited. All rights reserved.
Recommend web browser: IE9+, Firefox, Chrome, Safari