องค์กร

ปี
พิธีมอบโดมอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 2019.06.21
กิจกรรมอาสาสมัครโพสโคประจำปี 2562 2019.06.07
โพสโค-ไทยน๊อคซ์เข้าร่วมโครงการปรับปรุงโรงเรียนกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2019.04.30
โพสโค-ไทยน๊อคซ์เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2562 2019.04.09
โพสโค-ไทยน๊อคซ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดประเพณีบุญข้าวหลาม 2019.02.07
อาสาสมัครจากโพสโค-ไทยน๊อคซ์ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 2019.01.22
โพสโค-ไทยน๊อคซ์ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กในชุมชนและองด์กรท้องถิ่น 2019.01.02
หน้า   1
Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2014 POSCO-Thainox Public Company Limited. All rights reserved.
Recommend web browser: IE9+, Firefox, Chrome, Safari