องค์กร

วิสัยทัศน์

เพื่อก้าวไปสู่ผู้นำการตลาดสเตนเลสรีดเย็นที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากลูกค้า สังคมไทย และเป็นอันดับหนึ่งในด้านคุณภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

เป้าหมาย

Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2014 POSCO-Thainox Public Company Limited. All rights reserved.
Recommend web browser: IE9+, Firefox, Chrome, Safari