การตลาด

แบรนด์ ‘โพสโค-ไทยน๊อคซ์’

ชื่อแห่งสเตนเลสคุณภาพชั้นเยี่ยม

กว่าสองทศวรรษแห่งความชำนาญ และวิสัยทัศน์แห่งผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและสเตนเลสของโลก ที่ร่วมก่อตั้งโพสโค-ไทยน๊อคซ์ขึ้นในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์สเตนเลสรีดเย็นของโพสโค-ไทยน๊อคซ์ ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากตลาดในประเทศและนานาประเทศทั่วโลก ‘ความไว้วางใจ’ เป็นหลักในบริบทแห่งเอกลักษณ์ของโพสโคโกลบอลแบรนด์และครอบครัวโพสโค พลังแห่งความไว้วางใจทำให้โพสโค ลูกค้า พนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ได้ร่วมมือกันวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมและความรุ่งเรืองให้แก่ประเทศเกาหลี ที่ ‘โพสโค-ไทยน๊อคซ์’ เช่นเดียวกัน บนพื้นฐานของพลังแห่งความไว้วางใจ โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จะพยายามคิดค้นนวัตกรรมสเตนเลสเพื่อร่วมเป็นผู้นำในการพัฒนาอนาคตของอุตสาหกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้แก่สังคมไทย

โพสโค-ไทยน๊อคซ์ และครอบครัวโพสโค - เราขับเคลื่อนการสร้างสรรค์โลก
Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2014 POSCO-Thainox Public Company Limited. All rights reserved.
Recommend web browser: IE9+, Firefox, Chrome, Safari