การตลาด

สินค้าและการกระจายสินค้า

โพสโค-ไทยน๊อคซ์จำหน่ายสเตนเลสรีดเย็นทั้งชนิดม้วน (Coils) และชนิดแผ่น (Sheet) ประมาณ 70% ของการขายเป็นการสนับสนุนตลาดภายในประเทศ โดยผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributors) ไปยังอุตสาหกรรมการผลิต ที่ใช้งานสเตนเลสโดยตรง (End-Users) และธุรกิจขนาดย่อมทั่วไป ขณะที่สเตนเลสอีก 30% ได้ถูกส่งออกไปยังประเทศต่างๆ โดยการจัดจำหน่ายของ แดวู อินเตอร์เนชั่นแนล (Daewoo International) รวมทั้งการจำหน่ายโดยตรงจากโพสโค-ไทยน๊อคซ์

ติดต่อการขายภายในประเทศ : sales@poscothainoxo.com
ติดต่อการขายต่างประเทศ : exportsales@poscothainox.com

 

ศูนย์บริการโพส-ทีเอสพีซี (POSCO-Thailand Stainless Steel Processing Center: POS-tspc)

เพื่อสนับสนุนการใช้งานสเตนเลสภายในประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังรองรับการผลิตจากโรงงานที่จังหวัดระยอง ศูนย์บริการโพส- ทีเอสพีซี ได้จัดตั้งขึ้น ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการบริการลูกค้า ทั้งบริการ ตัด ซอย แผ่นสเตนเลสรีดเย็น สำหรับความต้องการพิเศษ ทั้งชนิดของเกรด ขนาด ความหนา พื้นผิว และปริมาณ

ด้วยศักยภาพด้านที่ตั้ง ศูนย์บริการโพส-ทีเอสพีซี ซึ่งอยู่ในใจกลางฐานการผลิตของเขตอุตสาหกรรมหลักต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี โพส-ทีเอสพีซีสามารถจัดส่งสินค้าในเวลาที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง

ติดต่อการตลาดโพส-ทีเอสพีซี : sales-tspc@poscothainox.com

 

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลเฉพาะของศูนย์บริการโพส-ทีเอสพีซี

Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2014 POSCO-Thainox Public Company Limited. All rights reserved.
Recommend web browser: IE9+, Firefox, Chrome, Safari