การผลิต
และคุณภาพ

กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตสเตนเลสรีดเย็นของโพสโค-ไทยน๊อคซ์

กระบวนการผลิตสเตนเลสรีดเย็นของโพสโค-ไทยน๊อคซ์ เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบสเตนเลสม้วนรีดร้อน (คอยล์ดำ) เข้าสู่เตาเผาเพื่ออบอ่อน (Batch Annealing) แล้วนำไปผ่านอ่างกรดเพื่อทำความสะอาดผิว จากนั้นจะถูกนำมารีดเย็นเพื่อให้ได้ความหนาขนาดที่ต้องการ แล้วจึงนำไปอบอ่อนอีกครั้งเพื่อให้สเตนเลสคืนตัว ก่อนจะปรับผิวให้เรียบหรือมัน (Skin Pass) แล้วตัดเป็นแผ่นหรือม้วน ทุกขั้นตอนของการผลิตควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนคุณภาพด้านโลหะวิทยาและคุณสมบัติเชิงกลได้รับการตรวจสอบในห้องทดสอบและปฏิบัติการที่ทันสมัย

แผนภาพของกระบวนการผลินสเตนเลสรีดเย็น

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2014 POSCO-Thainox Public Company Limited. All rights reserved.
Recommend web browser: IE9+, Firefox, Chrome, Safari